งานของเรา

 

⇒ แต่งหน้าทำผมเจ้าสาว

 


 

⇒ แต่งหน้าทำผมรับปริญญา

 

แต่งหน้าทำผมรับปริญญา


 

⇒ แต่งหน้าทำผมโอกาสต่างๆ

 

แต่งหน้าทำผมโอกาสต่างๆ


 

⇒ ถ่ายภาพคู่รัก

 

ถ่ายภาพคู่รัก


 

⇒ ถ่ายภาพรับปริญญา

 

ถ่ายภาพรับปริญญา


 

⇒ ถ่ายภาพครอบครัว

 

ถ่ายภาพครอบครัว


 

⇒ ถ่ายภาพแฟชั่น

 

ถ่ายภาพแฟชั่น


 

⇒ ถ่ายภาพงานแต่ง

 

ถ่ายภาพงานแต่ง


 

⇒ ผลงาน LCD

 

ผลงาน LCD

Comments are closed.